ISOPur R系列产品根据流量分为三个系列,全部带有BCA-衡电荷净化专利技术,根据用户具体需求还有脱水,防爆和除酸等模块可供选择

 

 


PLC智能控制


流量  (GPH)

防爆

超细小颗

粒物净化

去油泥/ 胶质

智能软启动

可调流量

液晶显示

控制屏

LR系列

120-300

      

        

MR系列

       200-600          

  √

HR系列

         

       600-1200             

   √

 

ISOPur 净化系统友情提醒:

形成油泥 - 油品中的氧化物和碳化物随油流动到设备表面,设备表面温度较低。随着时间的推移,循环次数的增加,油泥形成了。

- 诺亚公司.