ISOPur平衡电荷净化技术(BCA)能够净化电站应用中给水泵润滑油。ISOPur通过降低停机故障、消除亚微米级的污染物、清洁机器内部,从而为客户节省大量的成本


锅炉给水泵案例 - 土耳其EUAS燃煤电厂

给水泵案例 -意大利Enel电厂


消除的问题:

- 轴承磨损
- 漆膜等弹性氧化物的聚集
- 润滑油的更换

" 事实证明ISOPur净化设备比传统过滤系统更有效,油品中的固体颗粒物数量显著下降,油品黏度保持稳定状态,且添加剂未受丝毫影响。"

                                                                                                     - 意大利Castro的ENEL电厂

 

ISOPur 净化系统友情提醒:

研究显示将油的清洁度从 17/14 提高到 13/10, 能延长轴承使用寿命一倍